Bildekor

Informasjon om bildekor

Norsk Folkehjelp innfører dekor for kjøretøyer som er en del av redningstjenesten. Det er frivillig å omdekorere eksisterende kjøretøyer, en kan beholde det slik de er i dag. Men det er store avvik i utseende på dagens kjøretøyer, og en nydekorering vil få alt til å fremstå likt.

Norsk Folkehjelp samarbeider med BK Dekorima om produksjon og montering av ny dekor til kjøretøyer. I denne fasen vil Norsk Folkehjelp dekke lokallagenes utgifter med produksjon og montering på eksisterende kjøretøyer (biler) tilhørende lokallagene. Forutsatt at gammel dekor er fjernet og at bilene er rene. For de lokallagene som ikke kan komme til Sandefjord på grunn av lange avstander, har vi mulighet til å sende dekoren slik at den kan monteres lokalt. Dette avtales for hvert enkelt tilfelle. Det vil ikke være mulig å produsere dekoren lokalt.

NB: Det tillates ikke lokal variant utover dekoren som er bestemt sentralt. Det vil si at en ikke kan be BK sette på noe ekstra, eller klistre på det en vil i tillegg hjemme når dere har fått kjøretøyet fra BK. Nå har vi muligheten til å få alt likt, i stedet for slik det er i dag med mange forskjellige løsninger.

For beredskapsambulanser dekker lokallagene selv alle kostander (som tidligere), men BK Dekorima leverer også dette. For tilhengere følges samme mal som for biler. BK tilpasser dekoren for hvert enkelt tilfelle. For ATV, snøscooter, båter og annet er vi per nå ikke i mål med endelig design. Kommer før sommeren 2024.

Kontaktperson vedrørende dekor på kjøretøyer er Espen Brekke e-post espenb@npaid.org Kontaktinformasjon til BK Dekorima får dere fortløpende når kjøretøyer skal dekoreres.

Kontaktperson: Espen Brekke

Telefon: 971 70 468
E-post: espenb@npaid.org

VELG BRUKERROLLE

Din bruker har tilgang til flere brukerroller. Velg ønsket brukerrolle du ønsker å handle fra: