Om nettbutikken

Norsk Folkehjelps nettbutikk er et tett samarbeid mellom BK Logistikk og Norsk Folkehjelp. Det er Norsk Folkehjelp som velger ut varene og bestemmer profilering/ uniformering. Norsk Folkehjelp forhandler priser med leverandører og bestemmer prisen til kundene i nettbutikken. Mens det er BK Logistikk som eier varene og formelt er selger til kundene. Prisene erlave som mulig for at lokallag og medlemmer skal få gode produkter til lav pris. Norsk Folkehjelp har kostnader med drift av lager, plukking, salg og kapitalkostnader som ikke dekkes fullt ut av salg til kunder. Men er en del av nasjonale utgifter. Derfor forbeholdes salg i denne nettbutikken kun til lokale lag og medlemmer i Norsk Folkehjelp.

Kontakt i Norsk Folkehjelp

Espen Brekke er Norsk Folkehjelps kontaktperson for nettbutikken og produktutvalg. espenb@npaid.org Tlf: 971 70 468

Alle reklamasjoner tas med BK Logistikk. post@bklogistikk.no

VELG BRUKERROLLE

Din bruker har tilgang til flere brukerroller. Velg ønsket brukerrolle du ønsker å handle fra: