Varenr.:100013

Direktiver for sanitet

Direktiver for Norsk Folkehjelp Sanitet

kr0,-

Beskrivelse

Norsk Folkehjelps Sanitets direktiver omfatter all operativ virksomhet innen førstehjelp og redningstjeneste. Her beskrives alt fra organisering av førstehjelpstjenester, via uniformsreglement til regler for bruk av snøscooter og instruktørtjenesten.