Varenr.:100014

Fagbok Ettersøkning-demens

Veileder for ettersøkning etter personer med demens

kr40,-

Beskrivelse

Den norske redningstjeneste mobiliseres ofte for å lete etter personer som har demens. Allikevel får denne gruppen av savnede dårligere og senere hjelp enn andre sammenlignbare grupper. Denne veilederen tilbyr derfor mer kunnskap om atferd hos demente og hvordan søk og redningsoppdrag etter personer i denne kategorien bør organiseres.

Med utgangspunkt i norsk og internasjonal litteratur gir veilederen omfattende kunnskap knyttet til temaet. Det presenteres helt nye verktøy for å gjøre redningsfaglige vurderinger, og veilederen inneholder også flere øvingsoppgaver der leseren får prøve ut kunnskapene.

Kvalitetsforbedring av redningstjenesten gjennom faktabasert kunnskap og systematisk erfaringsoverføring vil gi økt overlevelse for personer som er savnet.