Varenr.:100018

Førstehjelp lærebok

Lærebok i førstehjelp, utgitt av Norsk Førstehjelpsråd

kr319,-

Beskrivelse

Revidert utgave 2020.
Dette er en utvidet lærebok i førstehjelp. Denne grunnboka gir en enkel og lettfattelig innføring i førstehjelpsprosedyrer og fungerer både som lærebok og som oppslagsverk. Boka er grunnlag for Norsk Folkehjelps KNF – Kvalifisert nivå førstehjelp.

Som førstehjelper er du det første, viktige leddet i kjeden som redder liv. I denne boka finner du det du trenger å vite om førstehjelp enten det oppstår en situasjon hjemme, på idrettsplassen, i skogen, på fjellet, ved sjøen eller på reise.

Boka Førstehjelp har gjennom flere tiår satt standarden for god førstehjelp i Norge. Boka er basert på medisinsk forskning og vurderinger fra fageksperter, men også på tradisjoner og sunn fornuft. Målet har vært å forene en god faglig forankring med en enkel og pedagogisk framstilling av lærestoffet. Den har oversiktlig og klar layout med symbolene Hva skal du se etter? Faresignaler? Hva gir pasienten uttrykk for? Hva skal du gjøre?

• Den røde delen av boka legger vekt på den første viktige pasientundersøkelsen og den første livsviktige hjelpen.
• Den gule delen tar for seg de fleste alvorlige skadene og sykdomstilstandene vi kan støte på.
• Den grønne delen beskriver forskjellige typer av ulykker, forebyggende tiltak og førstehjelpsutstyr. Boka avsluttes med informasjon om hygiene og smittevern.

Boka retter seg mot alle som står i en situasjon der de må utøve førstehjelp. Den kan også brukes som pensumlitteratur eller oppslagsbok i førstehjelp for

• høgskoler
• akutthjelpere i frivillige organisasjoner og nødetater
• elever i videregående skole, spesielt i helse- og oppvekstfag
• andre utdanninger der man ønsker fordypning i faget førstehjelp.