Varenr.:100025

Illustrasjon sykdom fremedspråklig peke-ark

Illustrasjoner for førstehjelpskommunikasjon med fremmedspråklige

kr0,-

Beskrivelse

«Pekeark» med illustrasjoner for å kommunisere med fremmedspråklige i forbindelse med sykdom og skader. Pasient og pårørende kan peke på tegninger som forklarer deres situasjon. Hjelpepersonell kan peke på tegninger som forteller hva en har tenkt å gjøre.