Varenr.:100064

Temahefte Fjellsikkerhetskurs

Temahefte Fjellsikkerhet

kr20,-

Beskrivelse

Norsk Folkehjelp har gjennom prosjektet fjellsikkerhetskurs for ungdom utviklet et kurskonsept som er basert på å gi en innføring og opplæring i hvordan man gjennomfører en fjellaktivitet på en planlagt, godt gjennomtenkt og sikker måte. Vi ser at omfanget for utøvelsen av friluftsliv har økt de siste årene og man ser behovet for et tilrettelagt opplæringsprogram rettet mot ungdom.

Dette temaheftet er en del av kursopplegget, men kan også brukes som et hjelpemiddel til innføring, planlegging og undervisning i fjellsikkerhet. Temaheftet gir en innføring i turplanlegging, sikkerhetsmomenter og utstyr, beredskap for ulykker, håndtering av skader og hva man skal gjøre om uværet slår til.

Det er også viktig å vite hvordan man bør forholde seg om noe skulle gå galt og man trenger hjelp fra andre. Derfor er kombinasjonen av erfaring fra friluftslivet og kjennskap til førstehjelp og redning et godt utgangspunkt når man setter sammen et fjellsikkerhetskurs.