Varenr.:100065

Temahefte førstehjelp eldre

Temahefte Førstehjelp for deg som omsorg for eldre

kr20,-

Beskrivelse

Andelen eldre i befolkningen øker, og vi lever lengre enn noensinne. I tillegg til et langt liv ønsker vi å være friske og ha god livskvalitet så lenge som mulig. For å oppnå det, er vi blant annet avhengig av å få hjelp til rett tid.
Fra førstehjelpsfaget vet vi at tidlig oppfatning av situasjonen og riktige førstehjelpstiltak gjør at man kan unngå unødvendig skade og forverring. God førstehjelp ved skader og sykdom hos eldre handler i hovedsak om å oppfatte en akutt situasjon tidlig og vite når tilstanden krever øyeblikkelig hjelp.
Norsk Folkehjelp ønsker å sette fokus på forhold hos eldre som har betydning for førstehjelpen gitt til denne aldersgruppen. Temaheftet tar derfor for seg vanlige skader og sykdom hos eldre, symptomer på akutte tilstander hos eldre og hvordan man kan gjøre gode vurderinger. Måsetningen er at vi som førstehjelpere kan bidra til erfaring; legge flere gode erfaringer til livet.