Varenr.:100067

Temahefte sanitetsungdom

Temahefte Sanitetsungdom

kr20,-

Beskrivelse

Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom engasjerer ungdom mellom 13 og 18 år, med mulighet til å være med til 20 år. Hovedaktivitetene er innen aktivitetsområdene Førstehjelp – Redningstjeneste – Friluftsliv. Sanitetsungdom er et sted for å lære og få erfaring i trygge omgivelser. Samtidig legges det stor vekt på å ha det morsomt og sosialt.

Dette heftet gir en beskrivelse av hva Sanitetsungdom driver med lokalt i sine grupper. Det gir også tips til aktuelle temaer og aktiviteter som turer. Nasjonalt beskrives de leirer og kurs som tilbys.

Når en fyller 18 år har en mulighet til å gå inn som mannskap i sanitetsgruppene. Ved beståtte kurs innen førstehjelp og søk og redning kan en delta som redningsmannskap ved lete- og redningsaksjoner. Ved å være aktiv beskriver noe av sanitetsvirksomheten og de forventninger som ventes der.