Retningslinjer

Standard salgsbetingelser for nettbutikken på folkehjelp.no/nettbutikk ved salg av produkter.

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra Norsk Folkehjelps nettbutikk. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i Nettbutikken bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for deres bestilling. For å kunne handle på Norsk Folkehjelps nettbutikk må lokale lag/ medlemmer/ ansatte i administrasjonen være registret som kunde i vår nettbutikk. Næringskjøp er blant annet regulert i markedsføringsloven, personopplysnings-loven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

1. Parter

Selger er: BK Logistikk, Forretningsadresse: Nordre fokserød 13B registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 981052927, telefon: 33485900, post@bklogistikk.no, og blir i det følgende benevnt ”vi”, ”oss” eller ”selger”. Det er Norsk Folkehjelp som velger ut produktene til nettbutikken og fastsetter prisene.

  • BK Logistikk as har etter avtale med Norsk Folkehjelp fullmakt til å utøve salg fra Norsk Folkehjelps nettsider på vegne av Norsk Folkehjelp. BK Logistikk as har fullmakt til å kreve og motta betaling fra kjøper.
  • BK Logistikk er juridisk eier av varelageret til Norsk Folkehjelp. Dette etter avtale mellom partene. BK kan tilbakeholde varer på vegne av Norsk Folkehjelp.

Kjøper er: det firmaet/ person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”dere”, ”deres” eller kjøper.

2. Bestillings- og avtaleprosess

Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar deres bestilling, bekreftes ordren automatisk. Ordrebekreftelse og kvittering for eventuell kortbetaling vises på skjerm samt sendes til registrert e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil dere få melding om dette.

4. Priser

Alle priser er oppgitt i NOK og inkluderer 25% MVA. BK Logistikk AS (Org.nr. 981 052 927) reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske årsaker.

5. Betaling

Vi benytter Klarna Checkout og Vipps som betalingsløsning. Klarna Checkout administreres av Klarna AB. Vipps administreres av Vipps AS. Du betaler trygt med VISA/Mastercard, faktura, eller øvrig finansering.

6. Forbrukerkjøp

Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp. Hvis du angrer på kjøpet, returnerer du for egen regning dine varer ubrukt og uten skader i originalemballasjen slik at disse er hos oss senest 14 dager etter mottagelsen. Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Varer som tilbakesendes uten originalemballasje, viser tegn til bruk eller har skader kan ikke byttes eller returneres.

Legg ved angrerettskjema sammen med returforsendelsen. Angreretten gjelder varer fra vårt standard sortiment og lagerholdte størrelser.

Last ned angrerettskjema

Du har ansvaret for at returvarer når frem til oss i uskadet/komplett stand i original emballasje. Sørg derfor for at varene er forsvarlig innpakket. Returen sendes til:

BK Logistikk as
Nordre Fokserød 13 B
3241 Sandefjord
Norge

Husk å legg ved angrerettskjema og kontaktinformasjon slik at vi finner tilbake til din ordre.

7. Spesielle betingelser for Norsk Folkehjelps produkter/ uniform

Norsk Folkehjelps selger produkter merket med logo til Norsk Folkehjelps lokale lag og til enkeltmedlemmer.

Vedrørende salg til enkeltmedlemmer.

Uniformsprodukter: Alle produkter merket uniform i nettbutikken kan kun kjøpes og brukes av godkjente mannskaper i Norsk Folkehjelp Sanitet. Minimum godkjent førstehjelper. Og produktene skal kun bæres når en er i tjeneste for organisasjonen. Brudd på disse retningslinjene kan medføre at Norsk Folkehjelp krever produktene tilbakelevert, uten at det kompenseres økonomisk.

Profilprodukter: Alle andre produkter med logo i nettbutikken kan kjøpes og brukes av alle medlemmer i Norsk Folkehjelp. Disse kan også brukes i privat regi. Kritikkverdig oppførsel (f.eks brudd på etiske retningslinjer) kan føre til en reaksjon fra organisasjonen og i grove tilfeller kreves produktene tilbakelevert uten at det kompenseres økonomisk.

8. Levering og forsinkelse

Levering
Vi leverer alltid varene raskest mulig, og senest 3 virkedager etter at ordren er mottatt med varen på lager. I høytider og hektiske perioder kan lengre leveringstid forekomme.

Forsendelse
Vi sender våre varer med Posten/Bring eller utlevering i butikk. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt i bestillingen er korrekt. Dersom pakken ikke hentes innen 14 dager på postkontoret eller i butikk blir pakken sendt i retur til oss. Ved uavhentede pakker vil det påløpe et gebyr på kr. 250,-.

9. Undersøkelse av produktene

Etter at produktene er mottatt, bør dere, så snart dere har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

10. Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom varen er skadet ved levering skal dette snarest meldes til oss og helst på ankomstdagen. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått, slik at vi kan løse problemet på beste måte. Send oss bilder av varen og emballasjen sammen med ditt ordrenummer og fulle navn. Ta godt vare på både varen og emballasjen til du hører fra oss igjen.

11. Vareretur

Ved feilbestilling av lagerført vare aksepteres retur kun dersom varsel gis om innenfor betalingsfristen. Det forutsettes i slike tilfeller av kjøper bærer alle kostnader forbundet med frakt etc., samt at varen fremstår som ny når den mottas av BK Logistikk as. Vareretur som skyldes brekkasje, manko, eller feillevering, må rapporteres til BK Logistikk as senest 8 virkedager etter mottagelse. All vareretur skal forhåndsgodkjennes av BK Logistikk as . (e-post: post@bklogistikk.no ) og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av BK Logistikk as (feil varer, feilleveringer eller reklamasjon på kvalitet) gir grunnlag for retur. Dersom feilen er forårsaket av kunde selv, vil kunden bli belastet for fraktkostnaden samt 20 % av leveransens verdi.

12. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deres firma. I noen tilfeller behandler vi firmaopplysninger som også inneholder personopplysninger til andre formål. Dette kan for eksempel være å sende informasjon om tilbud/informasjon som er relevante for dine kjøp. etc. per e-post eller som informasjon per post. Vi vil aldri videreformidle dine personopplysninger til andre aktører. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet. Kontakt skjer via post@bklogistikk.no

13. Salgspant

Selger betinger seg salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

14. Endringer i vilkår

BK Logistikk AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

15. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Sandefjord Tingrett som verneting.

VELG BRUKERROLLE

Din bruker har tilgang til flere brukerroller. Velg ønsket brukerrolle du ønsker å handle fra: